postheadericon Vymáhání pohledávek

  • kompletní právní servis při vymáhání pohledávek
  • zastupování při jednání s dlužníkem či věřitelem, včetně mimosoudního vymáhání pohledávek (sepis zejména předžalobní upomínky, uznání dluhu, splátkového kalendáře a další)
  • zastupování v soudním řízení
  • zastupování v rozhodčím řízení
  • zastupování v insolvenčním řízení (zejména přihláška pohledávky do insolvenčního řízení a zastupování v průběhu insolvenčního řízení)
  • a další poradenství