postheadericon Služby

Poskytneme Vám právní pomoc v nejrůznějších oblastech práva. Zaměřujeme se především na občanské právo, právo nemovitostí, rodinné právo a zastupování v soudním řízení. Podrobný přehled činností získáte nahlédnutím do sekce Služby.

       

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Je-li klient spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Helenou Haškovou, advokátem, v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České advokátní komory, která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz. Návrh je třeba podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Využitím výše uvedeného postupu není dotčena možnost klienta domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.