postheadericon Právo nemovitostí

  • kompletní právní servis při převodech nemovitostí (zejména sepis rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, sepis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zastupování v řízení před katastrálním úřadem, advokátní úschova peněžních prostředků a listin, ověření podpisů a další)
  • kompletní právní servis při převodech družstevních podílů v bytových družstvech (dříve převod členských práv a povinností) (zejména sepis rezervační smlouvy, budoucí smlouvy o převodu družstevního podílu, smlouvy o převodu družstevního podílu, advokátní úschova peněžních prostředků a listin, ověření podpisů a další)
  • prohlášení vlastníka budovy a změny prohlášení vlastníka budovy
  • problematika nájmů – nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy (zejména sepis, kontrola, úprava), sepis výpovědi z nájmu bytu a výpovědi z nájmu nebytového prostoru, sepis dohody o ukončení nájmu, soudní spory související s nájmem a další
  • smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o zřízení služebnosti (např. sepis smlouvy o zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty, sepis smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva, smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva a další)
  • zastupování v soudních sporech souvisejících s nemovitými věcmi (např. žaloba o vyklizení bytu, žaloba o vyklizení nemovité věci, žaloba o přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem – dříve žaloba na neplatnost výpovědi z nájmu bytu, žaloba na určení vlastnického práva, žaloba na zaplacení dlužného nájemného, žaloba na vydání bezdůvodného obohacení a další)
  • a další právní poradenství