postheadericon Advokátní úschovy

  • advokátní úschovy peněžních prostředků (zejména úschova kupní ceny při prodeji a koupi nemovité věci, úschova ceny za převod družstevního podílu při převodu družstevního podílu v bytovém družstvu a další)
  • advokátní úschovy listin (zejména úschova kupní smlouvy při prodeji a koupi nemovité věci, úschova smlouvy o převodu družstevního podílu při převodu družstevního podílu v bytovém družstvu a další)